Please register your information to receive the earliest consultation.

  • Consulting Services

  • Contact to visit the factory

Chính Sách Bảo Mật

1.1. Bảo vệ thông tin cá nhân

- Chúng tôi luôn ý thức rằng : tài khoản cá nhân của Bạn hoàn toàn mang tính chất riêng tư và cần được tôn trọng do đó Ga-bag.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thông tin về mức độ quan tâm , không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào nếu như chưa có sự cho phép của Bạn.

1.2. Sử dụng thông tin cá nhân

- Ga-bag.com sử dụng những thông tin mà Bạn cung cấp vào mục đích:

  • Chăm sóc khách hàng.
  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm/dịch vụ.
  • Thông báo các thông tin mới đến Bạn ( chương trình khuyến mãi, kiến thức sản phẩm, sản phẩm mới … )

1.3. Chia sẻ thông tin cá nhân

- Bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

      + Khi Ga-bag.com nghi ngờ hoặc nhận thấy có sự gian lận gây tổn hại đến hệ thống, Ga-bag.com có quyền cung cấp các thông tin của Bạn để điều tra.

      + Trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3, Ga-bag.com có trách nhiệm thông báo với Bạn và phối hợp với các bên có liên quan để giải quyết.

      + Khi Ga-bag.com nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Thông tin khác

- Các điều khoản của Ga-bag.com có thể thay đổi cho phù hợp hơn và có hiệu lực thay thế cho các bản trước đó.

- Nếu Bạn muốn đóng góp ý kiến hãy liên hệ về cs@ga-bag.com