Please register your information to receive the earliest consultation.

  • Consulting Services

  • Contact to visit the factory

Trang chủ

Viết vài dòng giới thiệu với khách hàng về cửa hàng của bạn (các loại sản phẩm bạn bán, thương hiệu cửa hàng, các chương trình chăm sóc khách hàng, v.v...). Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và video minh họa để tăng sự chú ý của khách với cửa hàng.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá bài viết này tại đây hoặc thêm những bài viết mới trong phần quản lý Trang nội dung

Contact us

Lot A4, Tan Kim Expanded Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Điện thoại: +84 (0272) 3 738 912 (Sales) -- +84 986 880 313 (Mrs Men)

Fax: +84 (0272) 3 738 912 - Accounting

Email: cs@ga-bag.com

Connect with us